Portfolio > The World around me...

Insurrection
Insurrection
Oil Pastel on Papre
19 1/2" x 25 1/2"
2021